INTRODUCERE

Pe culmea cea mai înaltă a Munţilor Carpaţi se întinde o ţară mândră şi binecuvântată între toate ţările semănate de Domnul pre’ pământ. Ea seamănă a fi un măreţ şi întins palat, capodoperă de arhitectură, unde sunt adunate şi aşezate cu măiestrie toate frumuseţile naturale ce împodobesc celelalte ţinuturi ale …

LEGENDA ALBACULUI

Se spune că în vremuri îndepărtate, pe când localitatea Râul Mare cuprindea o zonă foarte întinsă (Albac, Scărişoara, Gârda, Vadu Moţilor, Horea), vâlvele pădurilor se întâlneau o dată pe an, în noaptea de Sânziene, pe dealul Cerbului (în centrul actualei comune Albac). Dealul era acoperit cu o deasă pădure de …

PREZENTAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ

Născută din legendă şi purificată în focul istoriei, comuna Albac este aşezată în partea de nord-vest a judeţului Alba. Are o suprafaţă …

CADRUL ISTORIC

Locuitorii comunei Albac fac parte dintr-o masă compactă de oameni cărora li se spune „moţi” Departe de lumea dezlănţuită, adăpostiţi sub poalele …

POPULAŢIA

Originea moţilor, sau a ţopilor cum sunt denumiţi în documentele istorice, depăşeşte hotarele comunei Albac, deoarece acest cuvânt cuprinde pe toţi lo-cuitorii …

CARACTERUL, PORTUL SI LIMBA

Comuna Albac este aşezată chiar în inima Ţării Moţilor şi de aceea locuitorii ei se bucură pe deplin de toate trăsăturile de …